Clan: #22J90Q92Y - Profile Stats

Stats for Clan: #22J90Q92Y profile in Clash of Clans

Clan Stats:KELANIYA - #22J90Q92Y

KELANIYA - #22J90Q92Y - Clan Stats Profile - Clash of Clanstype
inviteOnly
location
Vietnam - Clash of ClansVietnam
clanLevel
10
clanPoints
46441
clanVersusPoints
35223
requiredTrophies
4300
warFrequency
always
warWinStreak
5
warWins
83
warTies
0
warLosses
30
isWarLogPublic
true
members
49
Description
☘️Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp☘️Nhân hoà đức độ tạo thành công☘️War trách nhiệm, donate nhiệt tình☘️Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình☘️Vì yêu mà đến, hết yêu rồi đi☘️Lại yêu lại đến, hết yêu lại đi☘️ Welcome to CLAN! 🙏
Members
RankplayerroleexpLeveltrophiesversusTrophiesdonationsdonationsReceivedleague
1 bengayngo
#YUG8CRUU
leader 219 5619 3756 4510 1243 Legend League - Clash of ClansLegend League
2 ☃️⚡⚡⚡Wisdom⚡⚡⚡☃
#P2YPYLVRG
coLeader 197 5571 4345 1207 2473 Legend League - Clash of ClansLegend League
3 ANH TUẤN 2016
#29VV99GV9
coLeader 206 5391 3076 1805 5640 Legend League - Clash of ClansLegend League
4 EMCUAHOMNAY
#2CPRLVP8G
coLeader 236 5373 2879 1635 1107 Legend League - Clash of ClansLegend League
5 Lê Dương
#R2YJCRRC
admin 215 5341 3938 100 648 Legend League - Clash of ClansLegend League
6 cu rin
#8CUJ9GUV0
coLeader 204 5268 4041 6725 5628 Legend League - Clash of ClansLegend League
7 ✨No¬Lê✨
#88QQQQL8V
admin 228 5250 3299 3268 5329 Legend League - Clash of ClansLegend League
8 ❤Kẻ Du Mục❤
#2GLGJL28L
coLeader 194 5240 3880 54 576 Legend League - Clash of ClansLegend League
9 Thao
#VRCU08JC
admin 218 5183 3212 159 42 Legend League - Clash of ClansLegend League
10 Đập Nát Tất Cả
#Y8RPL0V9Q
admin 193 5149 2032 6402 5060 Legend League - Clash of ClansLegend League
11 Hiền Lâm
#98JJQ2UUU
admin 200 5132 4444 1528 1092 Legend League - Clash of ClansLegend League
12 Hồng Hi Quang
#PRQYJPY9J
admin 205 5115 4114 3025 4863 Legend League - Clash of ClansLegend League
13 HOANGFAT
#8GJC9LPR8
member 213 5094 3010 172 216 Legend League - Clash of ClansLegend League
14 Ken Vũ
#PJ89R09J
admin 217 4847 3047 2514 3433 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
15 sangvo
#20JUY9J2Q
member 220 4832 4034 0 72 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
16 123BEM
#PLG0RR02U
coLeader 221 4783 3231 8767 4808 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
17 Quyết Chiến
#PGYRYRLVQ
admin 180 4779 2758 2381 3657 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
18 Sóng Smile
#88YR8P8P
admin 211 4624 3979 426 126 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
19 SÁT THẦN ATULA
#2RPUYGJLJ
admin 186 4563 3465 6504 7019 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
20 Lỗ Trí Thâm
#2YR8JQ9CC
admin 200 4532 2323 5555 6348 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
21 NGỌA LONG
#808YLUCJ
admin 222 4495 3403 167 430 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
22 SML☆VINH☆
#YCYPQYQC0
admin 152 4369 3084 3688 7149 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
23 phương Anh
#29YY28VR9
admin 223 4147 3597 924 2404 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
24 DALATTRANG
#L9RP29UJG
coLeader 94 3743 2507 828 4256 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
25 thong
#YYPRJ2GQQ
admin 154 3386 3183 1449 1498 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
26 LeeSin
#L88QV8VYR
admin 92 3326 2165 0 1622 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
27 Mr.Đạt
#808GJ0VPG
coLeader 209 3316 2578 7203 10516 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
28 ⚡️⚡️⚡️wisdom⚡️
#PRYGC0QLV
coLeader 187 3153 3490 45364 784 Master League I - Clash of ClansMaster League I
29 LOVESTAR
#Y8UJUJQPL
coLeader 144 3130 3014 0 35 Unranked - Clash of ClansUnranked
30 OPPA
#PVPU8RVJR
admin 121 3017 2161 71 1906 Master League I - Clash of ClansMaster League I
31 Tá Duy
#YUQ0C202R
admin 137 3002 2110 433 2195 Master League I - Clash of ClansMaster League I
32 bengayngo
#9GLQRVVUP
coLeader 94 2962 1998 1110 4232 Master League II - Clash of ClansMaster League II
33 Lucifer
#9L0RY2RJP
admin 172 2883 4439 158 678 Master League II - Clash of ClansMaster League II
34 Tiến
#PJCRY0928
admin 142 2869 2674 60 548 Master League II - Clash of ClansMaster League II
35 Thanh Liem
#20G8JV2V8
member 180 2867 2956 13 266 Master League II - Clash of ClansMaster League II
36 ⛄️⚡️Wisdom⚡️⛄️
#P9YY9JUQY
admin 112 2830 1990 155 650 Master League II - Clash of ClansMaster League II
37 lê_cẩm_hương
#9CC0Y0QP8
admin 122 2754 2429 89 493 Master League III - Clash of ClansMaster League III
38 Hoàng Quyết
#2JRJLVQR
admin 154 2715 2721 465 2386 Master League III - Clash of ClansMaster League III
39 『T』Chocolate❣️
#PY0YQUJL
admin 169 2636 3075 917 648 Master League III - Clash of ClansMaster League III
40 Từ Y Kim
#9L8PC2R0Q
admin 141 2452 2332 368 1002 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
41 người vô tâm
#YVGVQPY0V
admin 81 2425 2210 14 333 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
42 Thanh°☆°Tùng
#PVQ0JP0RP
admin 129 2337 2534 259 70 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
43 ⛄️⚡️Wisdom⚡️⛄️
#Y8YQL2YVP
admin 103 2324 1697 896 677 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
44 ngoc phi
#9LPRUCUJQ
admin 99 2287 172 70 1327 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
45 Thanh☆Tung
#9QVGJP9VC
admin 160 2146 3743 386 856 Crystal League III - Clash of ClansCrystal League III
46 sakon
#PV2C29UYQ
coLeader 143 2140 2408 65 459 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
47 ford.Line
#2RPLYCUL
admin 131 2086 2201 0 398 Crystal League III - Clash of ClansCrystal League III
48 TùnG:☆:KoN
#PVC20YVQQ
admin 83 1798 1716 44 264 Gold League I - Clash of ClansGold League I
49 joy
#PYL8PUPLL
coLeader 77 1360 1456 497 31 Silver League I - Clash of ClansSilver League I