Clan: #282J02VRL - Profile Stats

Stats for Clan: #282J02VRL profile in Clash of Clans

Clan Stats:♡24h♡yêu F♡L☆☆☆ - #282J02VRL

♡24h♡yêu F♡L☆☆☆ - #282J02VRL - Clan Stats Profile - Clash of Clanstype
inviteOnly
location
Antarctica - Clash of ClansAntarctica
clanLevel
11
clanPoints
42218
clanVersusPoints
31738
requiredTrophies
2000
warFrequency
always
warWinStreak
1
warWins
52
isWarLogPublic
false
members
50
Description
chào mừng ae đến với hội ♡24♡yêu F♡L☆☆☆ ae đến chơi vui vẻ hòa đồng ko nói tục chửi bậy ae có gì giúp đỡ nhau mot nguoi vi moi nguoi va moi nguoi vi mot nguoi zalô 01676011535
Members
RankplayerroleexpLeveltrophiesversusTrophiesdonationsdonationsReceivedleague
1 manh90
#9UQ0GPYQ0
coLeader 245 5168 3742 20560 5657 Legend League - Clash of ClansLegend League
2 mr Hạnh
#2YU9VVLG
coLeader 212 5104 2401 4022 3357 Legend League - Clash of ClansLegend League
3 Nguyễn Tiến Đạt
#J2902GQQ
coLeader 203 5100 2511 3290 3171 Legend League - Clash of ClansLegend League
4 xuân hạnh
#VPL9R9YV
coLeader 219 5076 1917 6343 3809 Legend League - Clash of ClansLegend League
5 bố đếch sợ ai
#8PPCPG20
admin 186 4936 2044 2736 4046 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
6 ♥️♦️♣️♠️mr Hạnh
#LPVJUVRR
coLeader 210 4924 2960 2316 2841 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
7 mr manh90
#2RJLRCRUR
leader 205 4803 2996 6161 2491 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
8 sỹ nát 87
#2JC2QUPL2
admin 185 4482 2862 878 936 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
9 ♥️Lợi Tốc Độ ♥️
#9LJV0LR0J
admin 192 4401 4000 463 1654 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
10 Đậu Long
#20U0UR9JJ
admin 197 4351 2480 773 1638 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
11
#GRCV20CQ
member 183 4314 2343 601 1224 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
12 Thắng Chivas
#92QGUJYPP
coLeader 174 4269 3503 536 805 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
13 tao thịt hết
#80P82PGLC
admin 161 4160 2046 1887 3875 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
14 xuân hạnh
#2G8VLU2J0
admin 163 4076 2051 2122 3153 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
15 anh the
#2UJ0UR2V2
coLeader 192 4065 3132 933 908 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
16 wenchao
#UUL9JYVG
admin 167 4000 2679 40 1262 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
17 ***ROMTU***
#QP28RP08
coLeader 218 3964 3940 1058 862 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
18 Hạnh pro
#8PVGRPRQU
admin 144 3946 2042 411 1579 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
19 Ngữ Thủy
#892RQ89JY
coLeader 170 3848 2685 1165 1153 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
20 Yêu Suneo
#9L229V9YC
admin 140 3812 2307 553 1939 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
21 Anh phước
#Y9JVGPYRQ
admin 161 3749 3345 874 1332 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
22 SỸ nát 87
#20Y9JQCQ9
admin 198 3734 3364 4712 532 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
23 anhoem
#2Q9LUPV20
admin 163 3709 2897 441 1567 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
24 CheNgon93
#JGJPC2JL
coLeader 186 3680 3761 1219 930 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
25 GUCCI
#GJUU00LG
coLeader 221 3644 2993 2044 936 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
26 ông™nội^^công
#2200UVGGY
member 176 3627 2352 216 360 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
27 Nguyen Phon
#C89JGCJV
admin 180 3622 1883 291 792 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
28 SỸ NÁT LÀ TAO
#9J99U80JC
coLeader 159 3493 3099 248 796 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
29 ☆hoang☆
#2R2URGRU9
admin 157 3380 2264 302 2866 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
30 TXO.Sói
#2VV0R82CU
admin 155 3360 915 507 1231 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
31 Bé Heo
#P9V2YQ8UQ
admin 142 3304 3040 0 169 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
32 Tommy—Slx
#8UVJ2Y9P8
admin 152 3150 2857 1038 1256 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
33 tuấn long
#9GV9Y2C9
admin 168 3119 2825 411 1356 Master League I - Clash of ClansMaster League I
34 NTT
#PR89U2CVP
member 107 3091 2469 0 0 Master League I - Clash of ClansMaster League I
35 uu
#2YJG2Q9G
admin 129 2934 2891 4731 5934 Master League II - Clash of ClansMaster League II
36 lamhoabinh2
#8QLPGPRLP
coLeader 155 2867 2652 112 800 Master League II - Clash of ClansMaster League II
37 GIANG CÒI
#9R9GV8QQC
member 156 2849 3013 666 918 Master League II - Clash of ClansMaster League II
38 BG.team.Vlxx.
#P82VGLVVV
admin 133 2820 2922 120 454 Master League II - Clash of ClansMaster League II
39 HTT-Còiii♥
#PR2YVU80Y
member 130 2792 2844 27 0 Unranked - Clash of ClansUnranked
40 Em là của anh
#Y9Y89JG8C
coLeader 126 2736 2400 1168 938 Master League III - Clash of ClansMaster League III
41 ★♥bạch mã♥★
#Y88QP0PQ8
admin 119 2570 3762 0 170 Master League III - Clash of ClansMaster League III
42 tri
#9VYQ2UULV
coLeader 127 2538 2639 489 772 Master League III - Clash of ClansMaster League III
43 Hưng - Trần
#QUCVGUQ9
member 121 2527 1792 25 1389 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
44 Quỳnh Mun ¹⁹⁹⁷
#YJVUGRRJV
member 102 2473 2070 0 334 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
45 Huyền Thoại
#PUJ9L2QC8
member 128 2471 2583 325 491 Unranked - Clash of ClansUnranked
46 hoài
#YCJ2RUJQP
member 104 2432 2117 0 66 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
47 lửa địa ngục
#9R92G8JQ8
member 97 2143 2489 0 0 Crystal League III - Clash of ClansCrystal League III
48 SMG...Hảiphạm
#L928QGC0Q
member 67 2067 1950 37 124 Crystal League III - Clash of ClansCrystal League III
49 MVP/ Khá Bảnh ?
#2Y92C00RP
member 155 1942 3096 30 72 Gold League I - Clash of ClansGold League I
50 chemchet
#8LCCLG0JQ
coLeader 113 850 3649 81 479 Silver League III - Clash of ClansSilver League III