Clan: #9R0UULJV - Profile Stats

Stats for Clan: #9R0UULJV profile in Clash of Clans

Clan Stats:CA MAU QUE TOI - #9R0UULJV

CA MAU QUE TOI - #9R0UULJV - Clan Stats Profile - Clash of Clanstype
closed
location
Australia - Clash of ClansAustralia
clanLevel
12
clanPoints
43656
clanVersusPoints
29388
requiredTrophies
4200
warFrequency
always
warWinStreak
3
warWins
209
isWarLogPublic
false
members
47
Description
1: Clan không nói tục, chửi thề. 2: Cho lính theo yêu cầu. 3: Tôn trọng lẫn nhau. 4: nếu bật đèn thì phải đánh war đủ lượt. 6: phần thưởng còn dư lại sau khi hội chiến kết thúc sẽ ưu tiên cho ae hall yếu. tuyệt đối clan cấm kỵ ae đánh ăn bonus nhé!
Members
RankplayerroleexpLeveltrophiesversusTrophiesdonationsdonationsReceivedleague
1 H.Lahm
#80CULLG9J
coLeader 203 5205 2958 2281 3630 Legend League - Clash of ClansLegend League
2 THANH XUÂN 0812
#U00RULGJ
coLeader 218 5038 3137 4278 5510 Legend League - Clash of ClansLegend League
3 Trung CM
#89YV8UPY2
coLeader 198 5004 3321 1380 7571 Legend League - Clash of ClansLegend League
4 ANH BA HƯNG
#22C82UGYJ
coLeader 210 4966 1980 6171 1284 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
5 XA NGỘ TỊNH
#8R9RG9VRY
admin 207 4936 1189 811 3005 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
6 nhã cn
#9QPUP0GVQ
admin 192 4877 3403 1003 1008 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
7 ***ARMY 74***
#8QJJJQRL
coLeader 216 4817 3373 21249 2704 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
8 Tuấn $ Pro
#2C2CYCUL8
coLeader 216 4683 3889 1197 1762 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
9 marcelo
#Q2P02LCP
member 193 4633 2957 0 0 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
10 Minh Nhựt cm
#2PQ0QULJU
coLeader 188 4579 2857 424 2992 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
11 ngoctuyen
#2YV9CQRYQ
admin 169 4476 2525 2484 2029 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
12 Quanminh
#882URR2CY
coLeader 195 4464 3720 2918 913 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
13 『ᵭờᵢ ʙạᴄ ɩắʍ』
#2J8PUY8LG
admin 188 4447 2781 905 1728 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
14 taykenken
#2J9QL989Q
admin 199 4436 2806 847 2416 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
15 ru dat
#8RC9C9JU2
admin 203 4405 2750 1957 2385 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
16 TiếnDũng90
#8YLG0PCV0
coLeader 204 4340 2544 2288 2015 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
17 vip la anh
#9RRPPVVYJ
coLeader 202 4317 3108 1510 1550 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
18 Như Ngọc
#R0QPY0VP
admin 201 4240 3140 3728 3721 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
19 superman
#8CRVUPRV2
admin 131 4233 2272 919 4426 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
20 MA THANH LONG
#P9L8V0JL
coLeader 225 4194 3057 4004 2150 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
21 phuoc cui.bap
#GJV0CPYR
admin 188 4167 1728 32 720 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
22 Chấn Nghiệp
#2P0C02J20
admin 170 4137 3015 2072 3912 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
23 Thi CM
#UR9CU2PV
admin 188 4016 2816 765 1101 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
24 Tâm Tử Tế
#PPC9QGCPL
admin 142 3956 2616 454 961 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
25 [CM] hoangan69
#8PPU0CQG0
admin 162 3892 2529 803 2013 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
26 Roon Nguyen
#2YGV9C2QL
coLeader 183 3846 3202 4073 6286 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
27 thiên CM
#2L92PJR8G
coLeader 188 3793 1558 6033 408 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
28 MỘT CHỮ NHẪN
#22YPPJ9U
leader 221 3737 2656 3403 1993 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
29 năngsoidángemHN
#YUCG0CL08
member 137 3701 2336 193 144 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
30 メ∪K丹
#YGP9QR99V
admin 138 3697 2463 859 3439 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
31 SiBen
#R2YLPCYY
admin 216 3551 2124 9364 0 Unranked - Clash of ClansUnranked
32 Đông anh
#QYYG8V9L
admin 200 3474 3079 72 126 Unranked - Clash of ClansUnranked
33 ™Vô_Danh™
#2RPGV9RV8
coLeader 219 3450 3137 5935 4064 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
34 TÔN NGỘ KHÔNG
#PUQ202LQR
coLeader 128 3402 925 231 2132 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
35 mr đăng
#8YQ0RG22
admin 181 3317 79 496 1993 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
36 Let's g0♥♥♥
#9CJG2Q9CP
admin 142 3298 3383 1237 0 Unranked - Clash of ClansUnranked
37 Mai Phan
#8R92CC0L8
admin 145 3044 705 40 365 Master League I - Clash of ClansMaster League I
38 Bình.T.C
#22VG0QP8
member 161 3043 105 177 440 Master League I - Clash of ClansMaster League I
39 Dieu Linh
#8PC99GJ0U
admin 144 2923 1496 192 1830 Master League I - Clash of ClansMaster League I
40 Thái Anh
#2QPYYJQPU
admin 140 2854 1909 104 394 Master League II - Clash of ClansMaster League II
41 canh ca mau
#2P2VY92L8
member 148 2816 161 101 271 Master League II - Clash of ClansMaster League II
42 TRƯ BÁT GIỚI
#Y9JVU9200
member 99 2632 50 27 201 Master League III - Clash of ClansMaster League III
43 HiHi Hào Nè
#9PYC89QRV
member 145 2505 2956 0 1065 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
44 khanhtoan88
#L98PYLQVR
coLeader 107 2481 2187 42 517 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
45 My
#LPLURQG9
member 139 2186 139 764 0 Unranked - Clash of ClansUnranked
46 ★★OnLine★23h59p
#P8YJ90R9R
admin 161 2181 3420 352 3491 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
47 khánh Chi
#9090P8PCV
admin 99 2086 982 0 457 Crystal League III - Clash of ClansCrystal League III