Clan: #LR8GPR2Q - Profile Stats

Stats for Clan: #LR8GPR2Q profile in Clash of Clans

Clan Stats:Clans Ten ™LoL™ - #LR8GPR2Q

Clans Ten ™LoL™ - #LR8GPR2Q - Clan Stats Profile - Clash of Clanstype
inviteOnly
location
Vietnam - Clash of ClansVietnam
clanLevel
13
clanPoints
38414
clanVersusPoints
31160
requiredTrophies
3500
warFrequency
always
warWinStreak
14
warWins
141
warTies
0
warLosses
76
isWarLogPublic
true
members
48
Description
CLANS do nhóm anh em thân thiết ở EASAR lập lên với mục tiêu vui là chính...anh em nào có lính lv cao siêng donate lính cho những anh em khác(ưu tiên hàng đầu những người lấy lính war hay làm nhiệm vụ hội)...ĐOÀN KẾT....QUYẾT THẮNG
Members
RankplayerroleexpLeveltrophiesversusTrophiesdonationsdonationsReceivedleague
1 MR HIỆN IT
#GC82LRGG
leader 220 5166 2728 8241 4456 Legend League - Clash of ClansLegend League
2 kuanh
#2RV8Q0U0V
coLeader 218 5115 3912 5356 3808 Legend League - Clash of ClansLegend League
3 ❤️VY VY VU❤️
#9YGUGRVQQ
coLeader 227 4984 3902 3863 2989 Legend League - Clash of ClansLegend League
4 D.v THANH
#2QGJG809
coLeader 202 4735 3268 580 806 Titan League I - Clash of ClansTitan League I
5 "bby cj 24"
#2JRU8JU0L
coLeader 197 4517 2529 179 986 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
6 ''BBY CJ''
#9JR9JL929
coLeader 174 4398 3509 527 1021 Titan League II - Clash of ClansTitan League II
7 Alone BR
#29YLGLJVQ
coLeader 182 4191 3468 807 2480 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
8 ngáo rượu
#2UY8CV8C0
coLeader 179 4175 1870 541 676 Titan League III - Clash of ClansTitan League III
9 kull
#22GGQLJLQ
coLeader 166 3947 3181 142 574 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
10 Thái Khôi
#9RULUV2C2
coLeader 168 3780 2763 234 1256 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
11 AnhCoj
#2PLRYLRLL
coLeader 179 3766 2930 766 579 Champion League I - Clash of ClansChampion League I
12 ⚡văn tiến⚡
#PRVU28829
admin 156 3742 3891 405 1617 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
13 ☠️•Thành•☠️
#PVR99JYCV
coLeader 204 3682 4125 2390 4512 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
14 *«BOY»*[37]
#82YC8QQYV
member 166 3655 2866 0 0 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
15 anhsongpro93
#8ULR8QC0
coLeader 153 3563 1966 1070 1464 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
16 ❤️Ngọc❤️Zin❤️✅
#2J89280JC
coLeader 178 3547 3433 9700 974 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
17 Think Of You
#VCQPC0UQ
coLeader 183 3469 2871 2174 3261 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
18 Prince.Meliodas
#29RLJ8JL8
coLeader 155 3468 2102 1052 1557 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
19 huy!pro
#2CV0PQJRQ
coLeader 169 3462 2984 7845 2601 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
20 kuden
#89Q0PVGL
coLeader 212 3454 2442 783 853 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
21 cao nguyên 62
#GUPCYUPC
coLeader 169 3451 2894 1158 1424 Champion League II - Clash of ClansChampion League II
22 Đoàn Diên Khánh
#UJ9L2P9
coLeader 144 3391 2542 0 788 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
23 chị_y_tá
#28Q8R9GUY
coLeader 156 3386 2695 1174 1169 Champion League III - Clash of ClansChampion League III
24 Đại Bàng
#8V892VYY0
admin 143 3173 2185 460 1345 Master League I - Clash of ClansMaster League I
25 EK.Quốc.Thưởnqq
#9JVJRRG2L
coLeader 207 3162 3280 1128 862 Master League I - Clash of ClansMaster League I
26 SAY OH YEAH
#PPY2LG9C8
admin 135 3124 2358 49 360 Master League I - Clash of ClansMaster League I
27 ☠️-Thành-☠️
#YGQJJLQQG
admin 141 3123 2294 3235 814 Master League I - Clash of ClansMaster League I
28 thánh vô đối
#200Y0RC28
admin 154 3074 2155 399 134 Master League I - Clash of ClansMaster League I
29 ❤️HưnG❤️
#2UCURCGC
admin 157 2951 2463 1083 2508 Master League II - Clash of ClansMaster League II
30 $@$uke
#YJQQ0GUPY
admin 144 2920 3033 715 442 Master League II - Clash of ClansMaster League II
31 Tài_Ken
#989CL9LC2
admin 125 2901 2301 504 779 Master League II - Clash of ClansMaster League II
32 ***Nhi Single**
#29VP9V98U
admin 129 2893 1945 727 2854 Master League II - Clash of ClansMaster League II
33 phương anhh
#80C9CJQCL
member 142 2877 2933 392 37 Master League II - Clash of ClansMaster League II
34 tât tay
#PLRG0PJYQ
member 132 2874 2705 0 102 Master League II - Clash of ClansMaster League II
35 MR HIỆN IT NO2
#2RQGP8P8V
coLeader 136 2848 2144 390 1340 Master League II - Clash of ClansMaster League II
36 thành béo
#2JJ9UP0RR
member 138 2685 1908 1184 553 Master League III - Clash of ClansMaster League III
37 ❤MỸ DUYÊN❤
#Y2PPYLPJ0
member 105 2589 2417 0 30 Master League III - Clash of ClansMaster League III
38 ANH HUNG
#8LPLJGCYC
admin 116 2536 2476 0 157 Master League III - Clash of ClansMaster League III
39 trungkute
#9J8VVCVJY
coLeader 141 2478 3068 0 467 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
40 ❤I like You❤
#JCUJ9JRG
coLeader 198 2466 3222 6154 1046 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
41 Bin
#L9UL2VJYR
coLeader 69 2455 1871 6 947 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
42 vuong mbt
#YJVVJ8RCP
member 99 2410 2910 65 1542 Crystal League I - Clash of ClansCrystal League I
43 Neverlookback
#28JU0PP9L
admin 156 2201 2199 511 1184 Crystal League II - Clash of ClansCrystal League II
44 Linh 2 k
#YU9RQ2U2U
member 69 1981 2168 134 123 Gold League I - Clash of ClansGold League I
45 ❤Kiên❤Pro❤❤
#YLYLULGU2
member 106 1844 2324 100 1215 Gold League I - Clash of ClansGold League I
46 anhLân
#L99QJLUCP
member 62 1596 1944 40 1428 Gold League II - Clash of ClansGold League II
47 kekeke
#LYR0L02YG
member 42 1350 1430 0 875 Silver League I - Clash of ClansSilver League I
48 HOÀI LINH
#Y0CJLJ2GL
member 54 1336 1737 101 450 Silver League I - Clash of ClansSilver League I